MÁTE RÁDI BACHA NEBO HÄNDELA
NEBO OBA?


TŘI týdn y barokní hudby
na původních místech
Händelův festival v Halle 27. KVĚTNA – 12. ČERVNA 2016
Bachův festival v Lipsku 10. – 19. ČERVNA 2016

Kontakt

Používání osobních údajů podléhá ustanovením saského zákona o ochraně údajů. Vaše soukromí bude respektováno a vaše údaje budou zpracovávány výhradně pro účely odesílání informačních brožur o Bachově festivalu v Lipsku a Händelově festivalu v Halle. Odesláním korespondenčního lístku prohlašujete, že jste byli srozuměni s tím, že budou vaše údaje v nadaci Stiftung Händel-Haus zpracovávány stejným způsobem.

Pokud již nebude chtít, aby vám byly nadále zasílány informační materiály, můžete další používání vašich údajů v budoucnosti kdykoliv písemně ukončit.