MÁTE RÁDI BACHA NEBO HÄNDELA
NEBO OBA?


TŘI týdn y barokní hudby
na původních místech
Händelův festival v Halle 27. KVĚTNA – 12. ČERVNA 2016
Bachův festival v Lipsku 10. – 19. ČERVNA 2016
VELETRŽNÍ MĚSTO LIPSKO

Téměř 1000letou metropoli Lipsko kdysi nazval nejznámější německý básník Johann Wolgang von Goethe „malou Paříží“. Se svou živou uměleckou scénou, honosnými pasážemi v centru města a sjízdnou sítí kanálů je Lipsko světově uznávanou turistickou destinací. Občané Lipska jsou známí svou kavárenskou kulturou a pokojným bojem v revolučním roce 1989. Lipsko je domovem Tomášského sboru s 800letou tradicí, orchestru Gewandhausorchester a nadace Bach-Archiv, a patří tak k velkým evropským centrům hudby.

Bližší informace o Lipsku a možnost individuálních rezervací zde www.leipzig.travel.


V lipském kostele sv. Mikuláše byly poprvé uvedeny „Janovy pašije“.
HÄNDELOVO MĚSTO HALLE (SAALE)

Halle je vzdáleno od Lipska pouhých 38 kilometrů a tvoří tak centrum středoněmeckého regionu. Toto sasko-anhaltské město je zeleným městem univerzit, kultury a médií. Leží v kouzelném údolí řeky Sály, lemované nejstarším a nejmladším z hradů, které se tyčí podél Sály, historickými zahradami, náměstími a budovami. To z něj dělá jedno z nejzajímavějších měst středního Německa. Na malém prostoru ukrývá jedinečně rozmanité svědectví kulturního vývoje od dávné historie lidstva přes středověk, baroko, reformaci a osvícenství, po období pozdního 19. století zvané Gründerzeit nebo klasickou modernu.

Bližší informace o Halle (Saale) a možnost individuálních rezervací zde www.stadtmarketing-halle.de.

V dómu v Halle byl Händel v roce 1702 varhaníkem.